Miemas T´hun

Miemas T´hun är den förbjudna skogen i Thules mitt som sedan årtusenden har varit skogsalvernas hemvisst. Det är en mörk och otillgänglig plats som fruktas av människor och har därför lämnats orörd av alla de krig och konflikter som har skakat de omgivande landskapen. I skogens mitt växer ett väldigt träd benämnt Miramas som inget mänskligt öga någonsin har skådat. I dess skugga samlas skogsalver från för att lösa tvister och lyssna till sina shamaners visdom och det sägs att trädet rymmer en portal till Sommarlandet och att Miramas därigenom skänker skogsalverna möjlighet att kommunicera med sina “kusiner” på den andra sidan slöjan.

Miemas T´hun

Nordmark - 20 år efteråt. Pbz