Spökkappan

Description:

Spökkappan är en gråvit klädnad som bars utav en högättad borgfru i tiden före Imperiets sammanbrott. Hon var en stolt och högdragen kvinna, rik på både gods och ära, som hade gift om sig med en ung och vacker riddare efter att hennes första make hade dött från henne i härnad. Till sin natur var hon nyfiken och maktlysten och spenderade en stor penningsumma på kappan som gav henne möjligheten att träda igenom varje stängd dörr i borgen för att hålla uppsikt över sina undersåtar och lära känna deras hemligheter. Dessvärre så ledde innehavet av kappan till att borgfrun i slutändan råkade avslöja ett hemligt förhållande mellan sin nye make och sin egen dotter och då hon inte kunde förmå sig att avslöja sanningen eller konfrontera de båda av rädsla för den skam som skulle följa så vissnade hon ihop och dog utom sig av grämelse. Hon begravdes i kappan då ingen kände dess hemlighet och där har den vilat ända till sällskapet fann den efter en strid mot en motbjudande, kubformad amöba djupt nere under ruinerna av Västra ny.

Spökkappan är enkel och välsittande oavsett vem som bär den och tillverkad med otrolig hantverkskicklighet. Den som tar den på sig tycks blekna något i färgen och tycks ständigt omgiven av dimma och denna dimma ger bäraren möjlighet att träda genom väggar som om de inte fanns där.

Breaching Cloth armor
Level 3+ Uncommon
Walls are no obstacle for you while wearing this armor.
__
Power (Teleportation) Daily (Move Action)Use this power when you are adjacent to a wall to teleport to the other side of the wall. This teleport does not require line of sight and moves you no more than 3 squares (allowing you to teleport past a wall no more than 2 squares thick). If you attempt to teleport into an occupied square, you go nowhere; your move action is not spent, but the daily power is expended.

Bio:

Spökkappan

Nordmark - 20 år efteråt. Pbz