Nordmark - 20 år efteråt.

Zahms tankar 001

Hahahaa! Vilken bra dag det har varit! Det är marknad i Västra Ny för att fira en stor slag. Det är många folk och många lekar och alla verkar ha det mycket roligt. Idag jag lär känna folk som sover i samma tält som jag. Det är Sören som är tyst krigare som letar jobb. Jonathan som jag tycker han känner alla som slår vad. Arild är en ung man som sjunger och spelar vackert, och han är klipsk. Det också är två alvkvinnor, och den ena, Tam Lin, vann bågskjuttetävlingen! Hahahaa! Vad snopna miner soldaterna hade! Det blir säkert slagsmål ikväll!

Sören köpte en drake för fyra silver, som Tam Lin vann fyra till åt mig. Arild tycker jag ska tälja drakar på saker folk behöver. Det ska jag pröva och har köpt en spade, en kam och en flöjt att tälja drakar på för pengarna.

Förutom bågskjutte, det var skojig lek på såpad stock, och magitävling. I magitävlingen det var flera soldater som brände ner träd, men en bonde trollade fram regn och det växte örter i gräset! En dvärg kokade en järnstång som blev ett svärd, men han ville inte lära andra magi, utan han ville bara sälja svärd.

Jonathan hade hört ett rykte om skatter i en brunn som man kunde klättra ner och ta om man ville, så det gjorde vi. Hahahaa! Vilket äventyr det blev! Det var kallt och mycket vatten. Det var ett kubmonster som frätte sönder allt den nuddade. Sören och Arild blev brända, men Arild kan sjunga läkesånger och till slut vi slog den och skjöt den i bitar, och hittade en fin ring och en magisk mantel. Och den andra alven hon kan trolla. Riktigt bra. Det var hennes magi som dödade monstret till slut! Kanske kan hon förklara gåtan på min skriftrulle? Är det hon som är min mäster?

Comments

ASwedishGM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.