Nordmark - 20 år efteråt.

Sörens Korrespondens

Brev till ännu ej känd mottagare

S

Jag har anlänt till marknaden enligt planerna. Här-lägret är i stort sett obevakat, så säkra är segrarna på sin makt. För att ytterligare nöta hem budskapet hos befolkningen har de arrangerat ett antal tävlingar för att visa upp sina soldaters och magikers skicklighet och överlägsna styrka. De hade dock inte räknat med en alvisk bågskytt som definitivt lade smolk i deras bägare när det kom till skyttet. Bra arbetat.

Förresten är er gamle vän mäster Harquan här – bågskytten är i hans sällskap, tillsammans med en annan alv. Jag har inte hunnit prata med honom ännu men han kände igen mig trots att jag inte kan ha varit mycket mer än tolv eller tretton när han såg mig senast. Imponerande. Jag ska förhöra mig om hans ärende på marknaden så fort jag får möjlighet. Jag misstänker att vi kan ha gemensamma mål.

Ett rykte har nått mig om att Sigurd Jarls syster-son ska ställa upp i tornerspelet. Med lite tur får jag tillfälle att tala med honom. Ifall denne inte verkar lämplig av någon anledning så tror jag säkert att marsken eller någon av dennes kaptener kan passa. Jag ska besöka här-lägret i kväll på något sorts skattsökarexpedition arrangerad av en köpman skojare som jag delar tält med så jag får kanske träffa dem då.

Jag förblir din trogne tjänare,
Sören

Comments

FredrikSvanberg

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.