Nordmark - 20 år efteråt.

Sörens Korrespondens

En hel del har hänt sedan min senaste rapport. Tillsammans med mina nya vänner har jag eskorterat en präst på pilgrimsfärd till Tingsvedens kloster och Bengårda. Där försökte vi finna reliker efter en helig man vid namn Edgar, som emellertid visade sig fortfarande vara i livet. Därför fick vi bege oss ut på Bengårda och leta upp reliker från en annan präst. Detta visade sig vara svårare än man kunde tro, eftersom den gamla kyrkogården fortfarande är hemsökt av frukten av Sigurds dårskap. Med behjälplig assistans från De Glömdas riddersorden lyckades vi befria stoftet av en vördnadsbjudande präst från fordom, och återvände i triumf med dessa reliker till Apostel Järve. Just densamme…

Jag har dock honom att tacka för den jordlott som jag nu besitter strax norr om Högsala, som tack för vad vi gjorde i byn Sotgryta. Där försiggick någon form av avgudadyrkan vars exakta natur jag ännu inte helt förstått, och helst vill glömma. Vi lyckades stoppa en vansinnig präst som försökte frammana en demon och förse den med en kropp att besätta, i avsikt att skrämma folk till att tro på kyrkans bud och föreskrifter. Demonen kom emellertid undan eller försvann på något sätt.

Häxjägare anser att detta ger dem anledning att vidta mått och steg för att rena bygden. Jag hoppas vi slipper hamna i bråk med dem, eftersom vi har samma mål även om deras metoder fyller mig med avsmak. Jag har mer att berätta angående Järnringen, dvärgarna i Gripåsa, en alvisk artefakt som vi fann i ett gammalt alv-tempel, med mera, men tiden är knapp och mitt papper börjar ta slut.

Tills vi möts igen,
S

Comments

FredrikSvanberg

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.