Nordmark - 20 år efteråt.

Jonathan's anteckningar

Ah… En marknad i kungens ära och till herr Dreja, vinnaren av tidernas slag. Ha!
En girig kung som tar det han vill, även andra nationer, och det firas? Idioter.
Men inget dumt utan något bra, här finns gott om feta köpmän med stora börsar, lättlurade alver och spel. Och alla vet att vid spel så är det vadslagning.

Jag han inte mer än komma hit innan jag fick information om det stora torner-spelet imorgon. En vadslagning var lämplig och jag lade silver på den “gröna ridaren”. Allt jag behöver göra är att se till att mitt val vinner. Dock fick jag höra av Zam? Sham? eh.. Sam, en mörkhyad köpman som delar mitt tält, att någon har ett troll i tävlingen och dolt hans ursprung med rustning och hjälm, en klar fördel till trollets herre. Hade jag veta detta skulle jag lagt pengar på honom istället. Dock vet jag fortfarande inte vilken av de tävlande han är. hmpf.

Nå jag lyckade iallafall skrapa ihop lite silver på en ung soldats bekostnad i såpstångs tävlingen.
Två andra som delar mitt tält, en kvinna av alviskt slag (Tamlin?) och en pojke som inte kan vara mer än 15 år (Arild?)valde att delta i båg-skytte tävlingen. Alven tävlade på den unge pojkens bekostnad. Sam valde att lägga pengar på alven men jag valde att strunta i det, det är ju bara en alv och de andra är tränade bågskyttar. Men fel hade jag och Sam håvade in stor vinsten.

Utöver de ovan delade jag tält med en riddare/soldat vid namn Sören, en tanig man, och med två andra alver som jag inte minns namnet på, det låter ju alla nästan likadant.

Under dagen fick jag höra lite rykten, bland annat om den skatt som sägs finnas i ruinerna av fortet. Under en brunn ska den ligga, väntande på att bli hämtad. Nu är det bara en fråga om att lura med en stackare som kan simma, så han/hon kan hämta den åt mig. Men vem, Sören eller Sam? Sam verkar starkare men är troligen en girig handelsman, Sören verkar tanig men kanske har kanske träning.

Oavsett tar jag mig till brunnen ikväll och de skatter som väntar mig där.

Dagens utgifter:
10 silver på den gröna riddaren i turner-spelen – ett vad, ej avklarat
1 Silver på den mjäke soldaten i såpstångs tävlingen – ett vad, vinst 2 silver
En del byten och återförsäljning, +/- 0
totalt: +2 (-8)

/Jonathan Smede

Comments

Jag fullkomligt dyrkade avräkningen i slutet. XD

Jonathan's anteckningar
Forseth

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.